U bent hier: Home » Info » Inschrijvingen

Inschrijvingen

Wanneer

Gedurende het schooljaar kan u na telefonische afspraak inschrijven op het secretariaat van de school tijdens de schooluren van 8.30 uur tot 16.45 uur.

Voor het schooljaar 2018-2019 starten de inschrijvingen voor de leerlingen van het eerste jaar op 19 maart 2018. Kinderen die reeds een broer of zus op school hebben, krijgen een inschrijvingsvoorrang vanaf 8 januari 2018 t.e.m. 23 februari 2018.

Tijdens de eerste twee weken van maart dienen wij voorrang te verlenen aan indicatorleerlingen*. Na 16 maart 2018 vervalt deze voorrangregeling.

(*Leerlingen die een studietoelage ontvangen, leerlingen wiens moeder niet in het bezit is van een diploma secundair onderwijs, kinderen van rondtrekkende ouders en leerlingen die in een voorziening geplaatst zijn die hen opvangt.)

Voor de leerlingen van het tweede leerjaar, de tweede en de derde graad starten de inschrijvingen voor het schooljaar 2018-2019 op 16 maart 2018.

Gedurende de zomervakantie kan u inschrijven:
van maandag 2 juli tot en met donderdag 5 juli 2018
van donderdag 16 augustus tot en met vrijdag 31 augustus 2018
telkens van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur (op woensdag niet in de namiddag)

Documenten

Bij de inschrijving moet een officieel document worden voorgelegd dat de identiteit van het kind bevestigt en de juiste geboortedatum en de verwantschap aantoont. Daarom is het noodzakelijk dat u volgende zaken op het moment van inschrijving meebrengt:
- de SIS-kaart
- het identiteitsbewijs van uw kind dat u bij inschrijving op de gemeente ontving
- het getuigschrift van het basisonderwijs (bij inschrijving in het eerste leerjaar)
- het laatste rapport (bij inschrijving in de andere leerjaren)
- het diploma secundair onderwijs (bij inschrijving in Se-n-Se ITG)
- het studiegetuigschrift van het 2de leerjaar van de 3de graad BSO (bij inschrijving in het 7de jaar BSO)