U bent hier: Home

BEREIKBAARHEID SCHOOL VAN MAANDAG 16 MAART TOT VRIJDAG 03 APRIL 2020

Vanaf maandag 16 maart tot aan de paasvakantie zal er opvang voorzien zijn op Campus Vaartland. Campus De Vaart zal die periode gesloten zijn.

Onze school is ook telefonisch bereikbaar van 08.00 uur tot 16.00 uur. 

Bezoekers zijn jammer genoeg niet toegelaten. Inschrijvingen zullen na de paasvakantie hervat worden.

Leerlingen die graag iets uit hun locker komen halen, kunnen dit tussen 8.30 uur en 15.30 uur doen.

Gelieve de veiligheidsvoorschriften hierbij te respecteren.

 

Schorsing van de lessen

Opvang


Om verdere verspreiding van het coronavirus te beperken, worden alle lessen geschorst vanaf zaterdag 14 maart tot en met 3 april 2020. Voor de leerlingen van wie de ouders beiden buitenshuis moeten werken, die niet in opvang kunnen voorzien en wiens kinderen anders opgevangen zouden worden door oudere mensen (+ 65 jaar), wordt wel opvang georganiseerd. (Men raadt ten stelligste af om kinderen nu te laten opvangen door senioren, ouder dan 65 jaar.)

Bij het organiseren van de opvang op school houden we als vanzelfsprekend rekening met hygiëne, afstand en ventilatie.

Wij vragen u om ons bij voorbaat te verwittigen indien wij voor uw kind(eren) in opvang dienen te voorzien, zodat wij voor een goede organisatie kunnen zorgen. Dit kan via de enquête die je invult deze is verspreid via bericht Smartschool.

Het leerproces stopt niet. Dit betekent niet dat de paasvakantie begonnen is. De leerkrachten en directie zoeken creatieve oplossingen om het leerproces (eventueel online) verder te zetten en pedagogische prioriteiten te stellen. Weet dat je hier als ouder hierin een belangrijke rol kan spelen. Wij houden jullie hiervan verder op de hoogte en raden nog steeds aan om Smartschool nauwlettend in de gaten te houden.

Wat kan je als ouder doen?


Blijf alert voor mogelijke symptomen bij je kind (zoals koorts, maar ook hoesten, zich grieperig voelen). Als die optreden, neem je contact op met de huisarts.

Spreek met je kind over het coronavirus: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/hoe-spreek-je-met-kinderen-over-het-coronavirus 

Meer informatie?

Algemene info en veel gestelde vragen: info-coronavirus.be

Heb je nog een vraag? Bel 0800 14689 of mail info-coronavirus@health.fgov.be

Extra informatie voor ouders op https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-voor-ouders

GO! CLB Rivierenland zal voor jullie als leerling/ouder tijdens de kantooruren steeds bereikbaar blijven. Wij voorzien in een permanentie op de hoofdzetel en onze medewerkers blijven via mail en telefoon ook rechtstreeks bereikbaar.

We bekijken in de komende dagen hoe we jullie als leerling en ouder verder kunnen begeleiden via bijvoorbeeld de CLB-chat.

Voor meer informatie, hou je Smartschoolberichten van je school en onze facebook – pagina in de gaten.

https://m.facebook.com/pages/category/School/GO-CLB-Rivierenland-420320091636602/