U bent hier: Home » Participatie » Schoolraad

Wie of wat is de schoolraad en wat doet ze?

Bevoegdheden

 • De school wordt bestuurd door de directeur, bijgestaan door een adviserende schoolraad
   
 • De schoolraad adviseert de directeur over:
  • algemene organisatie van de school
  • werving van leerlingen en cursisten
  • organisatie exta muros en parascolaire activiteiten
  • schoolbudget
  • schoolwerkplan
    
 • Overleg met de directeur:
  • vastleggen criteria aanwending lestijdenpakket
  • organisatie niet-lesgebonden opdrachten
  • welzijn en veiligheid op school
  • schoolreglement
    
 • De schoolraad adviseert de raad van bestuur en de algemeen directeur:
  • de toewijzing van het mandaat van directeur
  • de programmatie van het studieaanbod
  • de schoolinfrastructuur
  • de organisatie van het leerlingenvervoer
    
 • Schoolraad heeft het recht om informatie te vragen over beslissingen van de directeur en bestuursorganen van de scholengroep die het schoolleven beïnvloeden.

De raad is als volgt samengesteld

 • Rechtstreeks verkozen uit de ouders:
  • Rachid El Majdoub
  • Peggy De Clercq
  • Ariane De Borger 
    
 • Rechtstreeks verkozen uit het personeel:
  • Petra Colin 
  • Anita Selleslagh
  • Ann Van der Auwera
    
 • Rechtstreeks verkozen uit de sociaal-economische milieus:
  • Erik Aerts 
  • Karel Mampaey
    
 • Directie: Tim Van Geffen 
 • Voorzitter: A. Vercruyssen 
 • Ondervoorzitter: K. Mampaey 
 • Secretaris: P. Colin 

Betrokkenheid van de leerlingen bij de werking van de schoolraad

De voorzitter van de leerlingenraad, evenals een tweede lid van de leerlingenraad zetelen rechtstreeks in de schoolraad van onze school.