U bent hier: Home » Participatie » CLB

Centrum voor leerlingenbegeleiding

Een CLB of centrum voor leerlingenbegeleiding is een multidisciplinaire dienst waarop leerlingen, ouders en scholen een beroep kunnen doen. Wij bieden informatie, hulp en begeleiding vanuit een onafhankelijke positie, met beroepsgeheim en volledig gratis.

Het CLB werkt op 4 domeinen

Het leren en studeren: Leerkronkels in je hoofd!

Aandacht voor leer- en studieproblemen:
Wat loopt er mis? Samen zoeken naar een juiste aanpak.

De onderwijsloopbaan: Als kiezen moeilijk wordt!

We bieden hulp bij het zoeken naar de juiste studierichting.
We hebben ook aandacht voor de overgangen, bijvoorbeeld 3de kleuterklas naar 1ste leerjaar of van het 6de leerjaar naar het 1ste jaar secundair onderwijs.

De preventieve gezondheidszorg: Samen werken aan een gezonde levensstijl!

Aandacht voor groei en ontwikkeling, medisch onderzoek, gratis inentingen en advies bij besmettelijke ziekten,…

Het psychisch en sociaal functioneren: Je goed in je vel voelen!

Aandacht voor emotionele en relationele problemen.
Opvoedingsondersteuning, sociale vaardigheden,…

De medische onderzoeken en de begeleiding bij spijbelen zijn verplicht!

Het CLB- team van Atheneum Willebroek:

Schoolverantwoordelijke: Kim Van Hoorebeeck kim.vanhoorebeeck@clbrivierenland.be
Verpleegkundige: Cindy Veyt cindy.veyt@clbrivierenland.be
Arts: Chantal Corbeel chantal.corbeel@clbrivierenland.be


Een gesprek is mogelijk na afspraak: telefonisch, via mail, via Smartschool.

CLB Rivierenland
Vestigingsplaats Willebroek
Ed. Anseelestraat z/n
2830 Willebroek
T 03 860 98 85
www.clbrivierenland.be