U bent hier: Home » Info » Uitstappen » Verplichte excursies

Verplichte excursies

Per leerjaar zijn er enkele steeds terugkerende uitstappen. Deze worden georganiseerd door een vakleerkracht.

De kostprijs van klasuitstappen is niet verrekend in de klasfactuur per jaar, maar wordt per uitstap betaald aan de organiserende leerkracht.

Deze activiteiten maken deel uit van het pedagogisch programma dat onze school de leerlingen aanbiedt. Deelname hieraan is dan ook noodzakelijk om de vakoverschrijdende eindtermen en de leerplandoelstellingen te realiseren.
De leerlingen zijn verplicht actief deel te nemen aan alle georganiseerde didactische uitstappen en aan de geïntegreerde werkperiode (GWP).

Indien uitzonderlijk een leerling toch niet zou kunnen deelnemen aan een activiteit, dienen de ouders (of de meerderjarige leerling zelf) hiervoor meteen een grondige motivering schriftelijk over te maken aan de directeur, op basis waarvan de directeur een beslissing neemt. Vervolgens bekijkt de directeur de grondigheid van de motivering.
Indien reeds uitgaven gedaan zijn die niet meer kunnen gerecupereerd worden op het moment dat zo’n motivering de school bereikt, kan het al gespendeerde bedrag niet meer worden terugbetaald.