U bent hier: Home » Info » Praktische info » Schooluren

Schooluren

De lessen lopen elke dag van 8.24 uur tot 12 uur en van 12.54 uur tot 16.30 uur (op woensdag niet in de namiddag). Soms mogen leerlingen volgens hun lessenrooster één of twee lesuren later komen of één, maximaal twee lesuren vroeger naar huis. Dit kan ten vroegste vanaf 14.35 uur.

 8.24 - 9.15 uur  1ste lesuur
 9.15 - 10.05 uur  2de lesuur
 10.05 - 10.20  pauze
 10.20 - 11.10 uur  3de lesuur
 11.10 - 12.00 uur  4de lesuur
 12.00 - 12.54 uur  middagpauze
 12.54 - 13.45 uur  5de lesuur
 13.45 - 14.35 uur  6de lesuur
 14.35 - 14.50 uur  pauze
 14.50 - 15.40 uur  7de lesuur
 15.40 - 16.30 uur  8ste lesuur

De schoolpoort wordt geopend om 8.00 uur. Er is ’s morgens toezicht vanaf 8.10 uur en ’s middags vanaf 12.45 uur.

’s Morgens luidt de eerste bel om 8.24 uur. Dit is het signaal waarop alle leerlingen naar hun rij gaan en zich ordelijk opstellen. Dit is ook het moment waarop de leerkrachten de leraarskamer verlaten en zich naar de speelplaats begeven.

Om 8.25 uur verlaten alle klassen als één groep rustig de speelplaats en begeven zich gezamenlijk met hun leerkracht naar het leslokaal.


’s Middags gebeurt hetzelfde, respectievelijk om 12.54 uur en om 12.55 uur (evenals na de pauzes).