U bent hier: Home » Info » Ouders » Oudercontact

Oudercontact

Tijdens het schooljaar zijn er 4 oudercontacten gepland. In principe is er na elke rapportperiode de mogelijkheid om de resultaten met de klastitularis en/of andere leerkrachten te bespreken. De resultaten van minderjarige leerlingen mogen enkel besproken worden met de ouders of wettelijke voogd van de desbetreffende leerling. Indien zij verhinderd zijn en alsnog een familielid aan het oudercontact willen laten deelnemen, kan dat enkel met een schriftelijke volmacht. De resultaten van meerderjarige leerlingen mogen, eveneens zonder schriftelijke volmacht, enkel met de leerling zelf besproken worden.

Tijdens de oudercontacten (behalve die in juni) halen de ouders zelf het rapport van hun kind af bij de klastitularis.

Om een vlotte doorstroom te garanderen, zijn leerkrachten enkel beschikbaar op afspraak. Ouders/voogden kunnen via de module 'Oudercontact' op Smartschool afspraken maken bij de leerkracht met wie zij willen spreken. Indien er geen afspraken werden gemaakt, kunnen zij bij de leerkrachten aanschuiven, maar hebben zij uiteraard geen voorrang.

 

15 oktober 2018 Op afspraak Beide campussen
20 december 2018 Op afspraak Beide campussen
28 februari 2019 Op afspraak Beide campussen (A-stroom, ASO / TSO)
21 maart 2019 Op afspraak Beide campussen (B-stroom, BSO)
27 juni 2019 Op afspraak Beide campussen

 

Bekijk hier hoe u een afspraak kan maken via Smartschool.