U bent hier: Home » Info » Onze school » Visie van onze school

GO! atheneum Willebroek schuift in haar visie drie pijlers naar voren, nl.:
1. Kwalitatief hoogstaand onderwijs
2. Een gezonde, respectvolle en duurzame leeromgeving
3. Optimale betrokkenheid van alle participanten

Om kwalitatief hoogstaand onderwijs te kunnen aanbieden is het noodzakelijk dat we continu werken aan de communicatieve vaardigheden van onze leerlingen. Om de betrokkenheid en de motivering van onze jongeren te bevorderen, wordt de theorie daar waar mogelijk gekoppeld aan de praktijk en worden moderne media ingezet. We zetten onze leerlingen aan tot creatief denken en tot constructief, maar ook kritisch handelen.

Doordat GO! atheneum Willebroek beschikt over een aparte campus voor de eerste graad (campus De Vaart) en voor de tweede en derde graad (campus Vaartland) kunnen we kleinschalig werken. Dit betekent dat de leerlingen individueel worden opgevolgd zowel op het gebied van de studie als op het socio-emotionele vlak. Om dit te realiseren worden de leerkrachten begeleid en ondersteund in hun professionalisering. Om een stimulerend en inspirerend schoolklimaat dat aanzet tot leren te creëren rekenen wij op ons schoolteam, onze leerlingen en hun ouders. Wij verwachten dat iedereen binnen ons democratisch kader op een respectvolle, gedisciplineerde wijze met elkaar omgaat.

 

 

 Onze school is een groene school die
 duurzaamheid hoog in het vaandel draagt
 en die onze jongeren een gezonde
 visie op het leven wil meegeven.

 

Ook van ouders verwachten wij het nodige engagement aangaande de schoolloopbaan van hun zoon/dochter. Onze school is geen eiland, wij streven ernaar optimaal samen te werken met het socio-economische en culturele leven in onze gemeente.